Garanția produselor

1. Condiții generale de garanție

 1. Drepturile consumatorului sunt conform Prevederilor din Legea nr.296/2005 și 449/2003.
 2. Perioada de garanție acordată pentru produse decurge de la dată achiziției și se prelungește corespunzător cu perioada în care produsul se află în service în procedurile specifice, de la dată înregistrării cererii de garanție și până la dată returnării produsului către client.
 3. Produsele care înlocuiesc alte produse defecte beneficiază de un nou termen de garanție, identic cu cel al produsului înlocuit, termen care începe să curgă de la dată când clientul intră în posesia produsului.
 4. Accesoriiile și opțiunile pot avea garanție diferită de cea a produsului, conform specificațiilor din documentația care însoțește produsul.
 5. Garanția nu se extinde asupra consumabilelor.
 6. Perioada de garanție pentru produsele de tip acumulatori sau baterii este de 3 luni.
 7. Garanția se acordă produselor prezentate în service în ambalajul original împreună cu toate accesoriile cu care acesta a fost primit în pachet, însoțite de o copie după factură și certificatul de garanție în original, precum și elementele de identificare intacte (număr serial sau ambalajul original – în cazul în care este trecut numai pe acesta).
 8. Nu se acceptă în garanție produse neambalate.
 9. Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.

2 Garanție acordată calculatoarelor, dispozitivelor de stocare și echipamentelor de rețea

 1. Durata medie de utilizare este de 3 ani timp în care se asigura piese de schimb și reparații post-garanție. Opțiunile (baterii, alimentatoare, periferice) pot avea garanție mai mică decât sistemul de baza. Acumulatorii calculatoarelor portabile au 6 luni garanție indiferent de durata de garanție a sistemului.
 2. În nici unul din cazurile de defecțiune a produselor hardware firma noastră nu poate fi făcută răspunzătoare pentru pierderea datelor. Se recomandă consumatorului să aibe planificat un ciclu de salvare a unei copii de siguranță a datelor.
 3. Garanția nu include incompatibilitatea sistemului garantat cu diferite aplicății software.

3. Garanție acordată monitoarelor cu cristale lichide, videoproiectoare lor și televizoarelor

 1. Durata medie de utilizare este de 5 ani timp în care se asigura piese de schimb și reparații post-garanție. Opțiunile (baterii, alimentatoare, periferice) pot avea garanție mai mică decât sistemul de baza.
 2. Garanția nu acoperă deteriorarea subansamblurlor casante (lămpi, ecran, lentile, alte componente din sticlă).
 3. Nu sunt considerate defecte monitoarele, display-urile TFT și ecranele laptopurilor care prezintă mai puțîn de 5 pixeli defecți conform ISO 13406-2 clasa ÎI.

4. Garanție acordată imprimantelor termice

 1. Durata medie de utilizare este de 5 ani timp în care se asigura piese de schimb și reparații post-garanție. Opțiunile (baterii, alimentatoare, periferice) pot avea garanție mai mică decât sistemul de baza.
 2. Se acordă garanție produselor sau părților componente pentru perioada specificată în certificatul de garanție sau 100km tipăriți (care vine prima) de la dată achiziției cu excepția capului de tipărire, consumabilelor și accesoriilor care pot avea garanție diferită de cea a produsului, conform specificațiilor din documentația care însoțește produsul sau conform clauzelor de la punctul IV.3, IV.4.
 3. Se garantează capul de tipărire al imprimantei pentru o perioada de 6 luni sau 30km tipăriți (care vine prima) în cazul tipăririi prin transfer termic cu ribon. În cazul în care se tipărește direct termic, fără folosirea ribonului, se garantează capul de tipărire pentru o perioada de 3 luni sau 5km tipăriți (care vine prima).
 4. Se garantează tăietorul automat de hârtie/etichete pentru o perioada de 6 luni sau 1.000.000 de tăieri (care vine prima) în condițiile în care nu prezintă urme de bruscare sau de folosire necorespunzătoare.

5. Pierderea garanției

Garanția produsului se consideră pierdută în următoarele cazuri:

 1. Aparatele nu au etichetele și sigiliile intacte.
 2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în prospectele și intructiunile ce însoțesc produsul la livrare și de care cumpărătorul a luat cunoștiință.
 3. Aparatele prezintă defecte cauzate de șocuri, condiții improprii de funcționare, condiții de umiditate crescută, utilizare în zone cu schimbări bruște de temperatura, în locuri cu vibrații, praf, fum sau substanțe chimice și toxice.
 4. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificați în instrucțiunile de utilizare (ex. tensiune alimentare împământare, temperatura, mediu ambiant).
 5. Folosirea echipamentelor în alt scop sau condiții decât cele specificate în documentațiile ce le însoțesc.
 6. Utilizarea echipamentelor în condiții de uzură sau funcționare continuă peste limitele admise.
 7. Ruperea sau indoirea componentelor echipamentului.

6. Produse DOA/DAP

 1. Produsele care sunt constatate a fi defecte în momentul vânzării (DOA) sau care sunt returnate că defecte de către client în termen de 7 zile de la momentul achiziționării (DAP) vor fi înlocuite cu produse identice noi iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se aplică prevederile punctului VII.3 lit. b sau c de mai jos.
 2. Zgârieturile sau deteriorarile elementelor demontabile sau nedemontabile datorate șocurilor mecanice sau termice care nu au fost semnalate în 24 de ore de la recepția produselor nu vor constitui obiectul garanției.

7. Termene de rezolvare

 1. Diagnosticul, modul de remediere precum și termenul estimativ de finalizare a remedierii va fi prezentat clientului în maxim 3 zile lucrătoare de la recepția produselor.
 2. Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.
 3. Dacă la expirarea termenului specificat la punctul VII.2, defectul reclamat nu este remediat, se aplică una din următoarele măsuri, în ordinea menționată:
  • Înlocuirea cu un produs nou, identic;
  • Returnarea contravalorii produsului;
  • Dacă nu există produs identic și nici nu se dorește returnarea contravalorii produsului, înlocuirea se face cu un produs nou cu caracteristici și performanțe cel puțîn similare cu cele ale produsului inițial și doar cu acordul clientului.