• Un cuvânt codat conține 1,8 caractere alfanumerice și 2,93 cifre
  • Compactarea numerică este recomandată pentru 13 sau mai multe cifre consecutive
  • Are cuvinte cheie pentru corectarea erorilor, bazate pe ECL (error correction level – nivel de corecție a erorilor)
  • Poate decoda date din cuvintele cheie
  • Cu cât nivelul de corecție a erorilor este mai ridicat, cu atât sunt mai multe cuvinte cheie și deci securitatea este mai mare

Profil

  • PDF – Portable Dată File
  • Standard AIM
  • Introdusă în 1990

Simbologia PDF417

Similar Posts