Coduri De Bare Produse Alimentare Informații Esențiale

Informații esențiale despre codurile de bare de pe produsele alimentare

Într-o piață în continuă dezvoltare, codul de bare este esențial pentru identificarea produselor alimentare. Această tehnologie este utilizată pe scară largă în diverse domenii, de la alimente și băuturi până la bilete de avion în format electronic. Scopul principal al codului de bare este verificarea autenticității produsului achiziționat, iar citirea optică facilitează înregistrarea în sistemul fiscal, la casa de marcat.

Codurile de bare reprezintă o tehnologie modernă cu două dimensiuni principale. În zilele noastre, cumpărătorii din mediul urban, în special cei din marile orașe, nu mai au răbdare să calculeze manual suma de plată pentru produsele achiziționate. De aceea, codurile de bare permit scanarea rapidă și automată a produselor, economisind timp și eliminând erorile umane.

Pe de altă parte, codurile de bare oferă și informații utile despre proveniența și autenticitatea produselor alimentare. În ceea ce privește alimentele, cifrele de pe codurile de bare pot dezvălui țara de origine. De exemplu, produsele fabricate în România sunt marcate cu codul de bare începând cu cifrele 594.

În mod digital, codurile de bare funcționează prin intermediul scannerelor care măsoară reflexia luminii și interpretează codurile sub formă de numere și litere. Acestea sunt ulterior transmise și gestionate de calculatoare. Acest proces este bine cunoscut în supermarketuri, unde casierii utilizează scanere pentru a înregistra produsele la casa de marcat.

Codurile de bare respectă norme standardizate la nivel mondial, stabilite de Asociația Internațională de Numerotare a Articolelor (EAN-UCC). Aceste norme includ un set de cifre care oferă informații specifice despre produs. Primele trei cifre reprezintă prefixul țării de proveniență, următoarele patru cifre reprezintă numărul producătorului, iar în continuare se regăsesc cinci cifre reprezentând numărul de identificare al produsului. Ultima cifră este denumită cifra de control. Majoritatea produselor utilizează un număr format din 13 cifre, însă există și produse cu un număr mai mic de cifre, cum ar fi opt sau chiar mai puține.

Toate țările, inclusiv România, au un prefix format din trei cifre în codurile de bare. Excepție fac țările fondatoare ale sistemului EAN, la care prefixul este format din două cifre. Astfel, România are prefixul 594, iar țările fondatoare au următoarele prefixe: Franța – 33, Germania – 49, Grecia – 30, Australia – 27, Brazilia – 55, Canada – 61, Belgia – 32.

Pentru a înțelege semnificația primei cifre din codul de bare, trebuie să înțelegem conceptul de Număr al Articolului Internațional (cunoscut și sub denumirea de articol european sau EAN). Acesta este un standard care descrie o simbologie și un sistem de numerotare a codurilor de bare utilizat în comerțul global pentru identificarea unui produs specific la nivel de detaliu, într-o configurație de ambalare specifică, produs de un anumit producător.

Astfel, prima cifră din codul de bare indică grupul principal de produse. De exemplu, cifra 5 este asociată cu produsele alimentare și băuturile. Alte cifre pot indica alte categorii de produse, cum ar fi electronice, cosmetice, îmbrăcăminte și altele.

În concluzie, codurile de bare produse alimentare sunt esențiale în identificarea și gestionarea acestor produse în cadrul economiei actuale. Ele furnizează informații despre proveniența și autenticitatea produselor și facilitează procesul de scanare și înregistrare la punctele de vânzare. Normele standardizate internaționale reglementează structura codurilor de bare, iar prima cifră din codul de bare oferă indicații despre grupul principal de produse la care acesta aparține.

Similar Posts